Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 18 czerwca 2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Zebranie odbędzie się o godz. 16:30 w sali 241, bud. A- 1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

1.Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 06.06.2023 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za 2021-2023 r.
4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego OPP za 2023 r.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego SAPWr za 2023 r.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2023 r.
8. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2024.
9.Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji, zgodnie z art. 23 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.
10. Wybory:
– Komisji Skrutacyjnej
– Przewodniczącego Zarządu
– Członków Zarządu
– Członków Komisji Rewizyjnej
– Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
– Członków Sądu Koleżeńskiego.
11. Przyjęcie wniosków dotyczących pracy Zarządu w następnej kadencji.
12.Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zebrania.

 

PRZYPOMNIENIE: CZYNNE PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZYSŁUGUJE CZŁONKOM, KTÓRZY MAJĄ UREGULOWANE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE.

MATERIAŁY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 15.06.2024 R.

 

Uchwała zwołująca Walne Zebranie.