Porady dla absolwentów

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
Budynek H-14, pokój 1.01- 1.05

https://biurokarier.pwr.edu.pl/

telefon: 071 320 45 17

 

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem Politechniki Biuro Karier pomoże Ci w:

1.      Znalezieniu pracy, praktyki lub stażu poprzez:

a)      określenie predyspozycji zawodowych w rozmowie z doradcą zawodowym, coachem kariery lub psychologiem biznesu (dysponuje testami badającymi predyspozycje, testami kompetencji),
b)      znalezienie odpowiedniej oferty pracy, praktyki lub stażu (prowadzi elektroniczną Uczelnianą bazę ofert – www.BiuroKarier.pwr.edu.pl),
c)      przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego (w konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami) oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (m.in. poprzez symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz rozmowy doradcze).

2.      Rozwoju kompetencji poprzez:

a)      udział w Brygadzie Kariery – grupie wolontariuszy Biura Karier (prowadzą projekty, organizują spotkania z pracodawcami, uczestniczą w dedykowanych wartościowych szkoleniach) lub w charakterze Ambasadora firmy (opiekuna firmy w Politechnice Wrocławskiej),
b)      udział w szkoleniach i warsztatach (prowadzonych przez przedstawicieli firm oraz specjalistów Biura Karier).

3.      Poznaniu pracodawców i wyboru tego dla którego chcesz pracować dzięki:

a)      udziałowi w spotkaniach z pracodawcami (prezentacjach, warsztatach, wyjazdach do firm, dniach otwartych pracodawców, które pozwalają porozmawiać z przedstawicielami firm),
b)      Katalogowi Pracodawców (wydawnictwu, w którym znajdziesz informację o najciekawszych pracodawcach zatrudniających studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, w tym m.in. wymaganych przez nich kompetencjach, przebiegu procesu rekrutacyjnego, działach i stanowiskach pracy dla inżynierów. Jego elektroniczna wersja znajduje się na stronie www.BiuroKarier.pwr.edu.pl),
c)      udziałowi w targach pracy, podczas których będzie można złożyć dokumenty aplikacyjne lub znaleźć poszukiwaną pracę, praktykę lub staż. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej
http://www.inkubator.pwr.wroc.pl/

Fundacja MANUS – Politechnika Wrocławska
http://www.manus.pl

Fundacja działa w wielu dziedzinach związanych ze studiowaniem na Politechnice Wrocławskiej. Staramy się realizować wszystkie cele statutowe powierzone nam przez założycieli w 1995 roku wraz z wprowadzanymi później zmianami.

Aby przedstawić obszar naszej działalności i powiązać go z konkretnymi działaniami przedstawiamy spis celów statutowych Fundacji z podpisanymi projektami i agendami odpowiadającymi tym celom:

1. Poprawa zaplecza socjalno-bytowego dla studentów
2. Inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej
3. Organizowanie studenckiego i pracowniczego ruchu naukowego, kulturalnego i rozwój naukowych kontaktów
4. Wspieranie działalności turystycznej
5. Poprawa stanu zdrowia studentów poprzez rozszerzanie i rozwijanie akademickiej bazy sportowej i medycznej
6. Likwidowanie barier w dostępie do edukacji chorych i niepełnosprawnych studentów, absolwentów i pracowników
7. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów