Karta Członkowska

Regulamin Karty Członkowskiej Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

 

  1. Kartę otrzymują osoby, które są członkami Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.
  2. Warunkiem otrzymania karty jest opłacenie składki członkowskiej.
  3. Karta wysyłana jest pocztą na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
  4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty, można ubiegać się o nową kartę o tym samym numerze. W przypadku zmiany nazwiska, warunkiem otrzymania nowej karty jest zwrot karty nieaktualnej. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 30,00 zł.
  5. Karta ważna jest bezterminowo.
  6. Karta pełni funkcję identyfikacyjną – stanowi identyfikację członka Stowarzyszenia poprzez umieszczone na niej imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny.
  7. Karta upoważnia posiadaczy do korzystania z oferty rabatowej udzielanej przez Partnerów Stowarzyszenia. Aktualny spis Partnerów oraz oferowanych zniżek znajduje się na stronie http://absolwent.pwr.wroc.pl Wykaz Partnerów może ulec zmianie.
  8. Aby skorzystać z oferty rabatowej, należy okazać kartę lub poinformować Partnera o jej posiadaniu podając imię i nazwisko oraz numer karty.
  9. Wszelkie korzyści wynikające z posiadania karty przysługują tylko jej właścicielowi.
  10. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu realizacji oferty rabatowej spoczywa na Partnerze udzielającym rabatu. W razie niewywiązania się Partnera z opublikowanej na stronie Stowarzyszenia oferty rabatowej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić biuro Stowarzyszenia.

Oferta Partnerów dla członków Stowarzyszenia

Baza noclegowa›››
Oferty różne›››
Oferta kulturalna›››