fbpx

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby, które po ukończeniu studiów w Politechnice Wrocławskiej chca utrzymywac kontakt z uczelnią jak i z koleżankami i kolegami po studiach. Co więcej nasza organizacja stwarza możliwość poznania innych absolwentów z różnych wydziałów i roczników.

Stowarzyszenie działa od 1976 roku i warto zwrócić uwagę, że ponad 2 lata ówcześni działacze poświęcili na samo oficjalne jego zarejestrowanie. Więcej o tym możesz przeczytać na podstronie Historia.

Działamy na podstawie statutu w którym są wyznaczone cele naszej aktywności oraz sposoby ich realizacji. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami Uczelni ze wszystkich okresów jej istnienia
 • zapewnienie współuczestnictwa doradczego absolwentów w procesie programowania dydaktyki uczelni
 • współpraca z organizacjami branżowymi, zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, izbami przemysłowymi, parkami technologicznymi i przemysłowymi,strefami ekonomicznymi, władzami administracyjnymi, samorządowymi Miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego
 • pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni w tym na cele edukacyjne i naukowe
 • fundowanie stypendiów i nagród dla absolwentów, pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej

Stowarsyzenie realizuje sowje cele m.in poprzez:

 • organizacja zjazdów koleżeńskich, wyjazdów, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, kursów,
 • współpracę z Politechniką Wrocławską oraz organizacjami akademickimi, w tym prowadzenie działań o charakterze promocyjnym na rzecz rozwoju Politechniki Wrocławskiej i szkolnictwa akademickiego o profilu inżynierskim,
 • organizowanie dla absolwentów pomocy naukowej, wspieranie samokształcenia i wymiany doświadczeń zawodowych,
 • prowadzenie działalności publikacyjnej
 • wspieranie studentów wyróżniających się pod względem działalności społecznej lub wyników w nauce
 • pomoc finansową studentom, pracownikom, absolwentom z niepełnosprawnością, którzy pomimo problemów zdrowotnych podejmują naukę i działalność w Politechnice Wrocławskiej lub zawodową,

Cała treść statutu dostępna jest na podstronie statut.

Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, podzielające w/w cele działania stowarzyszenia zachęcamy do przystąpienia w poczet członków naszej organizacji. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Zarządem Stowarzyszenia i zapoznania się deklaracją członkowską.