Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie od 2019 roku przyznaje stypendia niepełnosprawnym studentom, którzy uzyskują wysokie średnie ocen z zaliczeń w semestrze zimowym danego roku akademickiego. Środki finansowe na to stypendium pochodzą głównie z aukcji prowadzonych podczas corocznych Karnawałowych Balów Charytatywnych Politechniki Wrocławskiej oraz z wpłat od wielu darczyńców, wspierających ten program stypendialny.

 

Każdy może pomóc!

Osoby i instytucje chcące dołożyć się do programu zapraszamy do kontaktu z Sekretarzem Stowarzyszenia Kamilem Nawirski lub dokonacie przelewu na konto dedykowane temu programowi:

nr konta: 51 1020 5226 0000 6302 0628 3255;

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże S.Wyspiańskiego 27 , 50-370 Wrocław;