WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w roku 2021

Jacek Barski

Jacek Barski

Wydział Architektury

Absolwent Wydziału Architektury, rocznik 1989, o specjalności Architektura i Urbanistyka; po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta UM we Wrocławiu. W roku 1999 obronił pracę doktorską z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb zmotoryzowanych mieszkańców Wrocławia. W trakcie pracy na Wydziale Architektury był zaangażowany w liczne prace badawcze oraz dydaktykę. Prowadził na wysokim poziomie wiele przedmiotów z zakresu planowania przestrzennego (projektowanie, seminaria, wykłady). Prowadził wiele prac dyplomowych. Pracę na Politechnice Wrocławskiej zakończył w 2019 roku. W 2001 r. został Zastępcą Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia ds. Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W 2004 roku Prezydent Wrocławia powierzył mu kierowanie programem rozwoju mieszkalnictwa we Wrocławiu. Był jednym z głównych organizatorów Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2006 r. oraz Kongresu Europejskiej Organizacji Miast Metropolitarnych METREX. Jest autorem lub współautorem szeregu obiektów, m.in.: mieszkalnego budynku plombowego przy ul. L. Pasteura we Wrocławiu i rozbudowy Laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jacek Barski jest wybitną osobowością wśród specjalistów planowania przestrzennego i architektury.

Rafał Zarzycki

Rafał Zarzycki

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, rocznik 2001, o specjalności Inżynieria Budowlana. Od 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budowlanych, delegat trzech kadencji na Okręgowych Zjazdach DOIIB, wyróżniony Złotą i Srebrną Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za aktywną działalność społeczną w DOIIB.
W latach 2002-2014 radny trzech kadencji Gminy Jordanów Śląski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jordanów Śląski; Od 2006 roku właściciel firmy: „Zarzycki Konstrukcje Budowlane Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji”, w której przyjął na staże i praktyki około 50 studentów i stażystów z Politechniki Wrocławskiej. Dzieląc się z nimi cenną wiedzą i doświadczeniem przygotowywał ich do egzaminów na uprawnienia budowlane. Autor wielu opracowań projektowych, jako główny projektant i projektant konstrukcji budowlanych, pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na wielu obiektach. Najciekawsze obiekty to hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną Ejot Polska Sp. z o. o. w miejscowości Ciasna, Powiat Lubliniecki, zakład produkcyjny Schilsner Industry Group Sp. z o. o. we Wrocławiu, wiata MPK na Placu Grunwaldzkim, lakiernia dla samochodów Opel w Gliwicach w technologii projektowania BIM 3D, komin 80-ciometrowy w Częstochowie dla Fortum oraz wiele innych obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Karolina Bartosik

Karolina Bartosik

Wydział Chemiczny

Absolwentka Wydziału Chemicznego, rocznik 1999, o specjalności Chemia Analityczna. Od 2021 roku jest Dyrektorem Pionu Obsługi Klienta i Projektów badawczych we Wrocławskim Parku Technologicznym SA. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku jako chemik analityk w Laboratorium Analitycznym Działu Kontroli Jakości w US Pharmacia Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie po dziesięciu latach zakończyła współpracę będąc na stanowisku kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego. W latach 2009-2020 była Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym „LabAnalityka” Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, należącej do grupy GK PCC Rokita SA oraz pełnomocnikiem Zarządu PCC Rokita SA ds. Badawczo-Rozwojowych w latach 2010-2020. Podczas pracy zawodowej w „LabAnalityka” oferowała staże i praktyki studentom Wydziału Chemicznego PWr (w liczbie ok. 15 studentów każdego roku) oraz w PCC Rokita SA (ok. 40 studentów rocznie). Jako członek Konwentu Wydziału Chemicznego pomagała w określaniu potrzeb dydaktycznych w oparciu o realne zapotrzebowanie pracodawców, a także aktywnie działała na rzecz studenckich kół naukowych. Jest członkiem Honorowego Konwentu Politechniki Wrocławskiej. Wraz z Władzami Wydziału Chemicznego planuje dalsze działania w obszarze oferowania staży studenckich oraz szkoleń w WPT.

Grzegorz Wowczuk

Grzegorz Wowczuk

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Absolwent Wydziału Górniczego, rocznik 1981. Od 2019 roku dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, gdzie pracuje od 1999 roku. Karierę zawodową rozpoczął w pionie badawczym Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi Cuprum we Wrocławiu (obecnie KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR) na stanowiskach od stażysty, poprzez specjalistę do kierownika zespołu, gdzie pracował w latach 1982- 1999. Autor lub współautor kilkudziesięciu prac badawczych z dziedziny górnictwa i mechaniki górotworu. Współautor prac wdrożeniowych z zakresu eksploatacji w warunkach specjalnych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Górnictwa RP, Złotym Medalem Prezydenta RP za Długoletnią Służbę. Nieprzerwanie, od ponad 20 lat współpracuje z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii jako konsultant i doradca w zakresie kształcenia. Wspiera Wydział w zakresie określania minimalnych wymagań programowych dla kierunku górnictwa i geologii oraz w określeniu wymogów niezbędnych do stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych dla absolwentów Wydziału. Pomaga w udostępnianiu informacji z zasobów Urzędu Górniczego dla autorów pracy inżynierskich i magisterskich. Czynnie podtrzymuje tradycje górnicze na Wydziale, m.in. w ramach obchodów Dnia Górnika (tzw. Barbórki).

Krzysztof Jarzyna

Krzysztof Jarzyna

Wydział Inżynierii Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska, rocznik 2007, o specjalności Ochrona Atmosfery. Dyrektor Zarządzający Zakładu Industrias Alegre oddział we Wrocławiu, gdzie pracuje od 2016 roku. Firma wytwarza detale dla przemysłu motoryzacyjnego, jako bezpośredni dostawca komponentów samochodów, dla marek: Ford, General Motors, Grupy VW, Volvo Cars i in. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w firmie AceRico jako koordynator logistyki, następnie menager działu sprzedaży i zakupów oraz Dyrektor Zakładu. W latach 2011-2014 był  Dyrektorem Zakładu Pearl Stream SA w Strzelcach Opolskich; Dyrektor w 4PL Polska w latach 2014-2016. Dzieli się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym organizując szkolenia branżowe na terenie zakładu produkcyjnego Industrias Alegre Poland dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Studenci mają wówczas m.in. możliwość zapoznania się z maszynami współpracującymi z centralnym systemem zarządzania procesem produkcyjnym oraz oprogramowaniem umożliwiającym ich zdalną kontrolę i weryfikację parametrów procesu. Prowadzi dla studentów szkolenia z rozwoju osobistego, które mają na celu pomagać spełniać marzenia i realizować plany zawodowe.

Michał Sadowski

Michał Sadowski

Wydział Zarządzania

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania, rocznik 2006, o specjalności Informatyka. Założyciel i Prezes firmy BRAND24 zajmującej się monitoringiem Internetu, która posiada tysiące klientów w ponad 120 krajach (m.in.: IntelCarlsbergIKEARaiffeisen PolbankH&MVichyGlaxoSmithKline, czy Crédit Agricole) stanowiąc polski fenomen na zagranicznym rynku. Firma rozpoczęła działalność w 2011 roku, natomiast w 2021 roku zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Mentor w Startup Weekend i nowojorskiej edycji Founder Institute, autor bestsellerowej książki “Rewolucja Social Media”. W 2015 został jednym z laureatów konkursu „25. Liderów Przyszłości na przyszłe 25 lat!” zorganizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” jako lider, który ma szansę uzyskać wpływ na kierunek rozwoju Polski w następnym ćwierćwieczu i pociągnąć za sobą kolejne pokolenia. W gronie tym znaleźli się m.in. Adam Bodnar, Sebastian Kulczyk, Sławomir Sierakowski i Dorota Masłowska. Uznany za jednego z 30. Kreatywnych Wrocławian; Zasiada w jury najważniejszych konkursów startupowych i marketingowych w naszym kraju, jest prelegentem min. European Startup Days, Beta Internet i Infoshare. Autor bloga, podcastów i kanału na Youtubie p.t. michalsadowski o tematyce startupowej i biznesowej. Laureat wielu międzynarodowych i krajowych konkursów: Most Creative in Business Winner – Brief Magazine Awards 2015, CMO of the Year – Mediarun Awards 2014, Best Co-founder – The Next Web Startup Awards 2013, Web Summit Conference 2013 People’s Stage winner, Bestselling Author – “Social Media Revolution” – Empik / OnePress Bestseller, Best Web App for Brand24 – The Next Web Startup Awards 2013, Most Creative People in Business Awards 2013, Best Startup for Brand24 – Aulery Awards 2012, Best Debut for Brand24 – Ekomersy Awards 2012, Business 30 Rising Stars Awards 2012. Od 2018 roku intensywnie współpracuje z Wydziałem Zarządzania, m.in. jako prelegent i uczestnik wydziałowego AMA – Ask Me Anything. Jest wielką inspiracja dla studentów, którzy chętnie korzystają z jego flagowej rady, że „Niekoniecznie trzeba być w czymś pierwszym, ale warto być w tym najlepszym”.

Jan Wyszyński

Jan Wyszyński

Wydział Mechaniczny

Absolwent Wydziału Mechanicznego, rocznik 1992, o specjalności Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn; Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Turów, gdzie pracuje od 1995 roku. Karierę w PGE GiEK SA rozpoczął od stanowiska specjalisty ds. kotłowych-inspektor nadzoru. W 2008 roku został głównym specjalistą ds. ochrony środowiska, obecnie pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska; Od ponad 37. lat pracuje w branży maszyn górnictwa odkrywkowego oraz w branży energetycznej. W ramach współpracy w obszarze dydaktyki oferuje miejsca praktyk i staży dla studentów Wydziału, organizuje wycieczki dydaktyczne oraz wspomaga realizację prac dyplomowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Bardzo ceniony fachowiec w dziedzinie budowy oraz badań struktur i elementów nośnych bloków energetycznych. Ambasador działań w zakresie szeroko pojętej synergii nauki i przemysłu. Od późnych lat 90-tych XX wieku firma PGE GiEK S.A.  ściśle współpracuje z Wydziałem Mechanicznym w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, z których kilka zakończyło się wdrożeniami i prestiżowymi nagrodami krajowymi. Przykładowo efekty jednego z projektów „Budowa prototypowej chłodnicy śrubowej odbioru popiołów dennych z kotła energetycznego„ finansowane przez ówczesne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zostały docenione, a projekt uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne w 2006 roku.