fbpx

Władze

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący

Kamil Nawirski

Wiceprzewodniczący

Agnieszka Ciesiołkiewicz

Piotr Barszczewski

Sekretarz

Honorata Poturaj

Skarbnik

Justyna Chylewska

Członkowie

Lidia Zdziarska-Zaręba

Antoni Szumny

Bartosz Skokuń

Jerzy Łaskawiec

Administracja
Sprawy administracyjno-finansowe

Katarzyna Mielewska

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący

Konrad Cyprych

Wiceprzewodnicząca

Kinga Wojaczek

Członkowie

Michał Pawłowski

Sąd koleżeński

Przewodnicząca

Monika Barszczewska

Członkowie

Izabela Sówka

Ewelina Pawlus-Czerniejewska

Wojciech Przedlacki

Adrian Matuszewski

Koordynatorzy wydziałowi
W 1 Wydział Architektury Dr inż. arch. Ryszard Włosowicz Tel. 320 64 09
W 2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Dr inż. Piotr Berkowski Tel. 320 30 12
W 3 Wydział Chemiczny Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Tel. 320 24 10
W 4 Wydział Elektroniki Dr inż. Antoni Izworski Tel. 320 32 68
W 5 Wydział Elektryczny Dr inż. Leszek Pawlaczyk Tel. 320 39 82
W 6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Dr inż. Monika Derkowska – Sitarz Tel. 320 68 62
W 7 Wydział Inżynierii Środowiska Tel. 320 41 08
W 8 Wydział Informatyki i Zarządzania Dr inż. Jan Skonieczny Tel. 320 42 40
W 9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Dr inż. Bogusław Białko Tel. 320 30 96
W 10 Wydział Mechaniczny  — Tel. —
W 11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs Tel. 320 23 94
W 12

Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Prof. dr hab. Regina Paszkiewicz Tel. 320 97 95
(wew. 52)