Doktorzy Honoris Causa

Przedstawiamy wybitnych absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy swoją działalnością zostali uhonorowani tytułem doktora Honoris Causa.

 

PROFESOR

UCZELNIA PRZYZNAJĄCA TYTUŁ

22.11.1956

Stanisław

Kulczyński Politechnika Wrocławska

3.03.1961

Stanisław

Kulczyński Akademia Medyczna we Wrocławiu

10.06.1961

Dionizy

Smoleński Politechnika Wrocławska

10.10.1963

Stanisław

Kulczyński Uniwersytet Wrocławski

22.11.1965

Władysław

Ślebodziński Politechnika Wrocławska

7.04.1967

Władysław

Ślebodziński Politechnika Poznańska

4.10.1969

Władysław

Chowaniec TU Drezno, NRD

14.04.1970

Włodzimierz

Trzebiatowski Uniwersytet Wrocławski

14.11.1970

Błażej

Roga Politechnika Wrocławska

14.11.1970

Władysław

Ślebodziński Uniwersytet Wrocławski

16.12.1974

Zygmunt

Szparkowski Politechnika Wrocławska

1.10.1976

Dionizy

Smoleński Politechnika Warszawska

10.04.1976

Włodzimierz

Trzebiatowski Politechnika Wrocławska

1.10.1977

Włodzimierz

Trzebiatowski Uniwersytet Śląski

1977

Włodzimierz

Trzebiatowski Uniwersytet Warszawski

18.03.1978

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska Politechnika Wrocławska

12.10.1978

Zygmunt

Szparkowski TU Drezno, NRD

12.12.1978

Zdzisław

Ziołkowski Leningradzki Oddział Akademii Nauk Instytutu Technologii, ZSRR

26.06.1979

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, ZSRR

30.06.1979

Jerzy Ignacy

SkowrońskI Politechnika Wrocławska

18.01.1980

Jan

Sajkiewicz Akademia Górnicza we Freibergu, NRD

04.1980

Tadeusz

Porębski Politechnika Kijowska, ZSRR

17.12.1980

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska Uniwersytet Wrocławski

22.05.1981

Andrzej

Jellonek Politechnika Wrocławska

1981

Włodzimierz

Trzebiatowski Uniwersytet Poznański

24.05.1985

Igor

Kisiel Politechnika Gdańska

24.05.1985

Jan

Kmita Politechnika Poznańska

14.11.1985

Igor

Kisiel Politechnika Wrocławska

23.06.1988

Józef W.

Rohleder Uniwersytet w Rennes, Francja

28.05.1993

Andrzej

Wiszniewski Uniwersytet Stanowy Connecticut, New Britain, USA

25.02.1994

Jan

Trojak Politechnika Wrocławska

13.05.1998

Marian

Cegielski Azowski Uniwersytet w Mariupolu, Ukraina

14.10.1999

Andrzej

Wiszniewski Politechnika Lwowska, Ukraina

28.06.2000

Jan

Kmita Politechnika Krakowska

4.10.2000

Jan

Kmita Politechnika Wrocławska

15.11.2000

Henryk

Hawrylak Politechnika Wrocławska

02.04.2001

Zdzisław

Bubnicki Politechnika Szczecińska

3.10.2001

Zdzisław

Bubnicki Wojskowa Akademia Techniczna

05.10.2001

Andrzej

Wiszniewski Politechnika Wrocławska

01.11.2001

Jerzy

Gronostajski Uniwersytet w Bacau, Rumunia

06.11.2001

Andrzej

Mulak Politechnika Lwowska, Ukraina

15.05.2002

Jan

Kmita Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

19.06.2002

Jan

Koch Politechnika Szczecińska

2.10.2003

Daniel J.

Bem Wojskowa Akademia Techniczna

17.12.2003

Zdzisław

Bubnicki Politechnika Poznańska

16.03.2005

Edward

Kempa Politechnika Częstochowska

6.05.2005

Henryk

Hawrylak Politechnika Koszalińska

16.06.2005

Henryk

Hawrylak Politechnika Lubelska

03.07.2006

Janusz

Szafran Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu

16.12.2006

Tadeusz

Luty Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

03.10.2007

Henryk

Górecki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

17.12.2007

Tadeusz

Luty Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

09.04.2008

Daniel

Bem Politechnika Wrocławska

5.06.2008

Tadeusz

Luty Politechnika Koszalińska

09.04.2010

Zdzisław

Samsonowicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

25.11.2010

Henryk

Górecki Politechnika Krakowska

22.02.2011

Tadeusz

Więckowski Politechnika Lwowska

05.09.2011

Tadeusz

Więckowski Obuda University w Budapeszcie, Węgry

08.03.2012

Romuald

Będziński Akademia Medyczna we Wrocławiu

13.05.2014

Janusz

Mroczka Politechnika Lubelska

30.05.2014

Tadeusz

Więckowski Moskiewski Instytut Energetyczny

01.10.2014

Waldemar

Rebizant Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu

25.10.2014

Monika

Hardygóra Uniwersytet w Petroszani

2015

Tadeusz

Więckowski Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku

2017

Janusz

Mroczka Politechnika Opolska

2018

Cezary

Madryas Uniwersytet Óbuda

2018

Paweł

Kafarski Uniwersytet Opolski

2019

Janusz

Mroczka Politechnika Gdańska

2019

Cezary

Madryas Uniwersytet Ton Duc Thang w Ho Chi Minh, Wietnam