fbpx

„To już tradycja”- mówią organizatorzy Zjazdu Absolwentów Wydziału Elektrycznego (Tomasz Chudy, Jan Iżykowski, Edward Łysiak, Wilhelm Rojewski, Zbigniew Styczyński). W 46 rocznicę ukończenia studiów spotykają się już po raz 9. Zjazd zainaugurowano spotkaniem na Politechnice Wrocławskiej z udziałem: prof. Waldemara Rebizanta – dziekana Wydziału Elektrycznego, prof. Stanisława Lochyńskiego – przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PWr oraz prof. Andrzeja Wiszniewskiego, którego uhonorowano specjalnym medalem za wielokrotny udział w kolejnych Zjazdach. Spotkanie przebiegało w serdecznej i radosnej atmosferze. Po obiedzie uczestnicy udali się w stronę gór, gdzie podczas uroczystej kolacji wspominali dawne czasy studenckie. W Zjeździe więzło udział aż 68 absolwentów, w tym: 9 z zagranicy (Niemcy, USA, Kanada, Francja, Dania, Szwecja).