fbpx

Zapraszamy studentów Politechniki Wrocławskiej posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do aplikowania o stypendium utworzone dzięki hojności darczyńców, którzy przy okazji balu charytatywnego PWr wsparli fundusz stypendialny Stowarzyszenia.

Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo po semestrze zimowym danego roku akademickiego. Stypendystami mogą zostać studenci dowolnego roku i typu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), a podstawowym kryterium przyznania stypendium są uzyskane wyniki w nauce.

Wnioski można składać do 26.04 (termin wydłużony z uwagi na święta wielkanocne) w Samodzielnej Sekcji ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością (pok. 1.09 bud. C 13).

Do pobrania:
regulamin stypendium
wniosek w formacje docx
wniosek w formacie pdf
wniosek w formacie pdf z aktywnymi polami