Na podstawie art. 20 pt 1 a) Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie  SAPWr w dniu 14 grudnia 2018r. o godz.  13:15 w bud. A-1 sali 241 z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania.
2. Wyjaśnienie celu zaproponowanych zmian w statucie.
3. Dyskusja nad zgłoszonymi wcześniej propozycjami i uwagami.
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Głosowanie nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zebrania.

Propozycja zmian statutu przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów PWr w dn. 23. 11. 2018 r.