fbpx

Profesor Jan Puszyński jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością Inżynieria Chemiczna. Studia ukończył w 1973 r. z wyróżnieniem. Doktorat otrzymał w Instytucie Chemicznej Technologii w Pradze w 1980 r. w dziedzinie inżynierii reakcji chemicznych i katalizy.

Nasz absolwent dalszą karierę kontynuował w Stanach Zjednoczonych, najpierw na Uniwersytecie w Buffalo, a później w Dakocie Południowej na uniwersytecie technicznym – South Dakota School of Mines and Technology. Tam otrzymał tytuł profesora jak również sprawował funkcje dziekana, prorektora do spraw nauki oraz tymczasowego rektora tej uczelni.

Puszyński opublikował ponad 250 prac naukowych i otrzymał kilka patentów. Jest ekspertem w dziedzinie nanotechnologii i bardzo szybkich reakcji chemicznych w fazie skondensowanej. Nasz absolwent jest również założycielem firmy, która wykonuje badania wdrożeniowe w dziedzinie nowoczesnych materiałów i addytywnego ich procesowania.

Podczas wizyty na naszej uczelni prof. Jan Puszyński zostanie także uhonorowany odznaczeniem wyróżnionego absolwenta Politechniki Wrocławskiej.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, ale swój udział należy  zgłosić wcześniej wypełniając formularz na stronie.

Na spotkanie zapraszają Politechnika Wrocławska wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.