Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z ciekawymi absolwentami Politechniki Wrocławskiej. W czwartek 12 kwietnia gościem będzie prof. Lech Pawłowski, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie: kariera zawodowa w przemyśle czy na uczelni? Zapraszamy do sali rektorskiej w bud. H-14. Początek o godz. 15.30.

Prof. Lech Pawłowski to absolwent Wydziału Elektroniki PWr. Studia ukończył w 1974 r. z wyróżnieniem. Doktoryzował się w 1978 r. w dziedzinie technik natryskiwania plazmowego, która stała się jego życiową specjalizacją naukową. Dalszą karierę kontynuował już za granicą: na Uniwersytecie w Limoges, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego, Uniwersytecie w Stuttgarcie, Monash University, Université d’Artois oraz National Graduate School of Engineering Chemistry of Lille (ENSCL). W 2010 r. ponownie trafił na Uniwersytet w Limoges, gdzie pracuje do dziś. Obok działalności naukowej profesor Pawłowski z sukcesami sprawuje funkcje menadżerskie i doradcze w europejskich firmach zajmujących się natryskiwaniem plazmowym.

Na spotkanie zapraszamy do bud. H-14 o godz. 15.30. Wstęp wolny. Swój udział należy jednak zgłosić wcześniej wypełniając formularz.

Podczas wizyty na naszej uczelni prof. Lech Pawłowski zostanie także uhonorowany odznaczeniem wyróżnionego absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Otrzyma ja za wieloletnią i owocną współpracę z wydziałami: Mechanicznym oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Dzięki niej doktoranci naszej uczelni mogą korzystać z zaplecza badawczego francuskich uczelni.
Spotkanie poprowadzi: Wojciech Przedlacki”