Podczas obchodów 55-lecia Wydziału Geologii, Górnictwa i Geoinżynierii odbyło się uroczyste wręczenie Odznaki Wyróżniony Absolwent Krzysztofowi Rośniakowi -Dyrektorowi Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Waldemarowi Kaźmierczakowi- Dyrektorowi Wydziału Geologii, Geologowi Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Stowarzyszenia Stanisław Lochyński wraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Górniczego i JM Rektorem Arkadiuszem Wójsem wręczyli laureatom Odznakę wraz z dyplomem.