Po 46 latach od ukończeniu studiów absolwenci Wydziału PPT spotkali się ponownie na Uczelni, aby powspominać czasy studenckie. Uczestnicy mieli okazje zwiedzić dawne sale i laboratoria Wydziału, a potem udali się na spotkanie z Władzami Uczelni. Podczas wspólnego śniadania absolwenci opowiadali o swoich osiągnieciach zawodowych i o tym, jak na ich życie wpłynęło studiowanie na PPT. Na koniec Przewodniczący Stowarzyszenia Stanisław Lochyńksi wraz z Prodziekanem ds. Studenckich Tomaszem Grysińskim wręczali Odznakę Wyróżniony Absolwent PWr laureatowi z 2021- Zbigniewowi Bąkowi. Opuszczając mury Uczelni wykonalni kilka pamiątkowych zdjęć i udali się w stronę gór aby kontynuować biesiadowanie.