fbpx
Dzięki hojności darczyńców min. Fundacji Empiria i Wiedza oraz środków pochodzących z datków zebranych podczas Charytatywnego Balu i akcji Nocne Listowanie 69 studentek i studentów z niepełnosprawnościami otrzymało stypendia za aktywność i osiągnięcia w nauce na łączną kwotę 237 tyś. zł.
Tradycyjnie stypendia podzielono na kilka kategorii w zależności od średniej uzyskanej na koniec semestru zimowego oraz aktywności studentek i studentów. Laureaci otrzymali wsparcie finansowe w wysokości od 2600 do 3 800 zł. Nagrodzono m.in. działalność naukową, sportową, społeczną, kulturalną czy pracę w samorządzie studenckim.
Dziękujemy!