fbpx

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Pwr na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 06 czerwca 2023 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz. 16:30 w sali 127, bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 17.05.2022 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za 2022 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego OPP za 2022 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania finansowego SAPWr za 2022 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 r.
  7. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2022 r.
  8. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2023.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Uchwała

 

UWAGA

Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do spotkania zdalnego na platformie Zoom będzie udostępniony na prośbę zainteresowanego po uprzednim kontakcie mailowym:  alumni@pwr.edu.pl