fbpx

Zapraszamy studentów Politechniki Wrocławskiej posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do aplikowania o stypendium utworzone dzięki hojności darczyńców, którzy przy okazji balu charytatywnego PWr oraz akcji Nocnego Listowania wsparli fundusz stypendialny Stowarzyszenia.

 

Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo po semestrze zimowym danego roku akademickiego. Stypendystami mogą zostać studenci dowolnego roku i typu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), a podstawowym kryterium przyznania stypendium są uzyskane wyniki w nauce. Dodatkowo, kapituła będzie brała pod uwagę aktywność studencka lub organizacyjno-społeczna. Osoby, które poza wysokimi wynikami w nauce są zaangażowane społecznie, mogą liczyć na podwyższenie progu stypendialnego.

 

Wnioski należy przesyłać do 30.04.2023 na adres stypendia.n@pwr.edu.pl. Szczegóły w regulaminie.

Do pobrania:

regulamin stypendium

wniosek

klauzula informacyjna