fbpx
Zapraszamy studentów z Ukrainy, którzy studiują w Politechnice Wrocławskiej do aplikowania po stypendium, które pomoże kontynuować naukę w naszej Uczelni.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w trybie ciągłym i rozpatrywane są przez Kapitułę raz w miesiącu, do wyczerpania środków. Student zainteresowany otrzymaniem stypendium musi złożyć kompletny wniosek do Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej – budynek L-3, ul. Na Grobli 12, pokój 1.19. Do wniosku należy dołączyć uzyskane w dziekanacie zaświadczenie, potwierdzające średnią ocenę i obywatelstwo.

Stypendystami mogą być studenci Politechniki Wrocławskiej – obywatele Ukrainy, którzy:

a) wykażą się wynikami w nauce, ustalonymi na podstawie średniej ważonej zaliczenia semestru poprzedzającego złożenie wniosku,

b) deklarujący problem z jej kontynuowaniem, w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną agresją zbrojną Rosji na Ukrainę.

 

Pliki do pobrania: