Prof. Andrzej Ubysz,jest absolwentem Wydziału Budownictwa w specjalności Teoria Konstrukcji. Aktualnie pracuje w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Pracę doktorską i stopień doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice Wrocławskiej, odpowiednio w latach 1981 i 2000.

Główne nurty jego prac naukowych dotyczą materiałów konstrukcyjnych – technologia betonu z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, minimalizacja śladu węglowego, a w ostatnim okresie także projektowanie betonów przy budowie osłon radioizolacyjnych przy współpracy z Komitetem Normalizacyjnym odpowiedzialnym za projektowanie reaktorów jądrowych w USA i Kanadzie.

Na arenie międzynarodowej – kierowanie zadaniami w grantach międzynarodowych i krajowych, członek  Rady Redakcyjnej czasopisma Fibers (Journal Rank Q2) oraz współpraca z naukowcami z University of Meryland, Uniwersität Stuttgart, Branderburgische Technische Uniwersität, Middle East University, University of Waterloo (Kanada), Seoul National University, Moscow State University of Civil Engineering (zawieszona od 24.02.2022 r.). Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Autor i współautor sześciu monografii, ponad 200 publikacji i kilkuset opracowań dla przemysłu w tym wielu prac z Listy Filadelfijskiej. Jest organizatorem wielu konferencji naukowych. Promotor sześciu obronionych prac doktorskich , a pod jego opieką znajduje się obecnie trzech kolejnych doktorantów.