fbpx
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 17 maja 2022 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz.16:30 w sali 241 bud. A- 1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:
1.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
2.    Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 7.12.2021 r.
3.    Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za 2021 r.
4.    Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 r.
5.    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 r.
6.    Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2021 r.
7.    Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2022.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania.