Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się w trybie zdalnym na platformie ZOOM,
na dzień 7.12.2021 r. (wtorek), godz. 16:00,
z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 17.06.2021 r.
3. Zapoznanie się z projektem zmian w statucie SAPWr wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Głosowanie nad zmianami w statucie SAPWr w systemie Glosuj24.pl, pełniącym rolę Komisji Skrutacyjnej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zebrania.

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, pragnący wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, proszeni są o zgłaszanie swojej obecności  do 7. grudnia 2021 r., do godz. 9:00, na adres alumni@pwr.edu.pl.
W zebraniu mogą uczestniczyć osoby, które mają opłacone składki członkowskie.

Uprzejmie zapraszamy.

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Lochyński