Mistrzostwa składają się z dwóch etapów – pięciu turniejów kwalifikacyjnych
oraz turnieju finałowego.

Każdy z turniejów kwalifikacyjnych będzie rozgrywany według poniższego
systemu: Szwajcarski, na dystansie 7 rund. Tempo gry: 7 minut + 3 sekundy.

Do turnieju finałowego zakwalifikuje się po 8 najlepszych osób z poszczególnych kategorii – Finał Główny, Absolwenci, Zawodnicy bez rankingu FIDE. Osoby te wyłaniane będą na podstawie sumy punktów zdobytych w 4 z 5 turniejów kwalifikacyjnych, a w przypadku ich równej ilości zadecyduje ilość zdobytych pierwszych i kolejnych miejsc. System rozgrywek dla turniejów kwalifikacyjnych może ulec zmianie. Komunikaty o zmianach będą umieszczane na stronie turnieju na platformie Chess.com, nie później niż tydzień przed planowanym odbyciem się turnieju, którego ta zmiana ma dotyczyć.

Uczestnicy

W turnieju mogą wziąć udział studenci, pracownicy i absolwenci Politechniki Wrocławskiej oraz byli członkowie klubu AZS Politechnika.

Aby wziąć udział w turnieju, należy dołączyć do klubu Turniej Politechniki Wrocławskiej na platformie Chess.com. Aby dołączyć do klubu, należy mieć wypełnioną rubrykę Imię i Nazwisko oraz wysłać wiadomość z informacją czy jest się studentem (wydział, rok), pracownikiem (wydział), absolwentem (wydział, rok ukończenia), czy byłym członkiem AZS.
Z uwagi na konieczność weryfikacji przez organizatora, prośbę o dołączenie należy przesłać najpóźniej godzinę przed turniejem. Organizator może dodatkowo weryfikować studentów Politechniki prosząc o nieucięty zrzut ekranu z systemu JSOS, na którym widoczne będą informacje o kierunku wraz z imieniem i nazwiskiem. Zrzut ten może mieć przysłonięte inne elementy, takie jak numer albumu, czy zdjęcie użytkownika.

Nagrody

Turnieje kwalifikacyjne:
I miejsce – 150 zł,
II miejsce – 100 zł,
III miejsce – 50 zł,
Najlepsza zawodniczka turnieju – 50 zł
Najlepszy pracownik turnieju – 50 zł

Turniej finałowy:
Pula nagród: 4 000 zł

We wszystkich turniejach kwalifikacyjnych będą nagrody rzeczowe, a podane kwoty są szacunkiem wartości poszczególnych nagród. Pula nagród dla poszczególnych etapów turnieju może ulec zmianie. Komunikaty o zmianach dotyczących puli nagród konkretnych etapów będą umieszczane na stronie turnieju na platformie Chess.com, nie później niż tydzień przed planowanym odbyciem się etapu turnieju, którego ta zmiana ma dotyczyć.

Organizatorzy

Koło Szachowe Giuoco Piano
Mateusz Woźniak
koloszachowegiuocopiano@gmail.com

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
Lidia Zdziarska-Zaręba
lidia.zdziarska@gmail.com

Sędzia główny

Łukasz Butkiewicz
butka1988@gmail.com

Terminy

Listopadowy Turniej Kwalifikacyjny: 10.11.2021r. godz. 18:00
Grudniowy Turniej Kwalifikacyjny: 09.12.2021r. godz. 18:00
Styczniowy Turniej Kwalifikacyjny: 13.01.2022r. godz. 18:00
Lutowy Turniej Kwalifikacyjny: 24.02.2022r. godz. 18:00
Marcowy Turniej Kwalifikacyjny: 17.03.2022r. godz. 18:00
Finał: 07.04.2022r. godz. 18:00

Terminy rozgrywek dla poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie. Komunikaty o zmianach będą umieszczane na stronie turnieju na platformie Chess.com, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym odbyciem się turnieju, którego ta zmiana ma dotyczyć.

Inne postanowienia

Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play i deklarują
brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego

wsparcia w trakcie rozgrywania partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji
Anty-Cheatingowej.

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z zawodów za używanie
niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz ma prawo
do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia wybranych zawodników
do dołączenia do spotkania na platformie Zoom w trakcie trwania turnieju, tak aby
sędzia mógł obserwować ich grę przez kamerę internetową oraz dzielenie ekranu.
Odmowa dołączenia do takiego spotkania po otrzymaniu linku będzie równoznaczna
z wycofaniem zawodnika z turnieju.

Organizator ma prawo do zmiany treści regulaminu w razie zaistniałych
nieprzewidzianych okoliczności przed wydarzeniami, do których treści te będą się
odnosić.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Wszelkie
reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem,
dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.