Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„Górnictwo i geologia w obiektywie”
odbywającego się pod patronatem Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr
prof. dr. hab. inż. Radosława Zimroza.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.