Uprzejmie przypominamy, że trwa rekrutacja na Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy organizowane przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr oraz Dział Kształcenia Podyplomowego i E-Learningu. Serdecznie zapraszamy!
Rekrutacja na Bezpieczeństwo i Higiena Pracy edycja 23 – termin do 30.09.2021
Organizatorzy: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz Dział Kształcenia Podyplomowego i E-Learningu.
Kierownik studiów: dr inż. Żaklina Konopacka e-mail: zaklina.konopacka@pwr.edu.pl
Cel studiów: celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach bhp. Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp. Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach bhp zakładów produkcyjnych.
Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja » http://cku.pwr.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące studiów dostępne są na stronie »
Kontakt
Mateusz Nowicki
mateusz.nowicki@pwr.edu.pl
71 340 75 18, pokój 118