fbpx

Koleżanki i Koledzy zawiadamiamy,
że w sobotę 18 września 2021 r. o godz. 11:00
na Cmentarzu Parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej
odbędzie się uroczystość pogrzebowa śp.
prof. Zdzisława Samsonowicza,
założyciela i długoletniego członka Zarządu SAPWr.

Był jednym z pierwszych studentów Politechniki Wrocławskiej. Z uczelnią związany nieprzerwanie od 1945 r., przez 67 lat. Za swoją działalność naukową, wdrożeniową i organizacyjną otrzymał m.in. Państwową Nagrodę II stopnia, 8 Nagród Ministra, 39 Nagród Rektora, 3 Dziekana, 7 Dyrektora Instytutu, Nagrodę Senatu, Srebrną i Złotą im. J. Buzka. W 2010 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa AGH w Krakowie, w 2015 r. wyróżniony statuetką Lew Politechniki Wrocławskiej, a w 2018 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora swojej Alma Mater.
Profesor Zdzisław Samsonowicz odszedł do wieczności w dniu 31.12.2020 roku.
Był jednym z pierwszych Członków Straży Akademickiej, związany z Uczelnią od 1945 roku początkowo jako szef transportu, kierownik Sekcji Motorowej AZS, student, a potem m.in. jako zastępca asystenta na początku pierwszego roku studiów, pracownik dydaktyczny i naukowy, profesor i prodziekan Wydziału Mechanicznego.
Profesor Zdzisław Samsonowicz był czynnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. W 2005 roku został uhonorowany tytułem Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Jako Członek brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Pierwszych Absolwentów w 2010 roku, podczas którego został odznaczony medalem „Pro Memoria” przez Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dr Jerzego Woźniaka.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej zainicjował wydanie w 2002 roku nakładem Oficyny Wydawniczej PWr książkę autorstwa prof. Zdzisława Samsonowicza pod tytułem „ Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki Wrocławskiej”. Pozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku akademickim Politechniki Wrocławskiej stąd wydano drugą rozszerzoną edycję w 2006 roku które miało wielu odbiorców zwłaszcza wśród absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Wyczerpanie nakładu było impulsem do wydania trzeciego w 2010 roku uzupełnionego o osobiste refleksje Autora dotyczące rozwoju Uczelni, którą współtworzył od 1945 roku.
Profesor Zdzisław Samsonowicz był także Członkiem Komisji Konkursowej ogłoszonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej konkursu na pamiętniki, wspomnienia i osobiste wypowiedzi absolwentów Politechniki Wrocławskiej czego efektem była książka wydana w 2010 roku pod znamiennym tytułem „Politechnika Wrocławska w mojej pamięci” współredagowana przez Jego Osobę.
Dzięki wsparciu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej wydana została pozycja pod tytułem „Trzy Akcenty Uczczenia 60 rocznicy Powstania Politechniki Wrocławskiej” autorstwa Profesora Zdzisława Samsonowicza. Opracowanie dotyczyło historii powstania pomnika i tablicy pamiątkowej ku czci Rektora Politechniki Wrocławskiej Profesora Dionizego Smoleńskiego oraz tablicy pamiątkowej Pierwszego Prorektora Politechniki Wrocławskiej Profesora Edwarda Suchardy. Ostatnim akcentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej „Pionierom i Twórcom Politechniki Wrocławskiej, Grupie Naukowo-Kulturalnej oraz Straży Akademickiej Politechniki w 60 rocznicę poniesionego trudu”. W realizację tych dzieł w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej bardzo zaangażował się Autor książki.
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Samsonowicz przyczynił się do wniesienia bezcennego wkładu w działalność i rozwój Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej od jego powstania aż do chwili obecnej. Osoba i działalność Profesora Zdzisława Samsonowicza na zawsze połączyła pokolenia absolwentów i członków Stowarzyszenia oraz przyczyniła się do budowania wspólnego dziedzictwa któremu na imię Politechnika Wrocławska.
Cześć Jego Pamięci!