fbpx

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które zaprasza Absolwentów Politechniki Wrocławskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Mając na uwadze ograniczenia związane z organizowaniem zgromadzeń Zebranie Walne odbędzie się w formie WIDEOKONFERENCJI na platformie ZOOM z następującym porządkiem obrad:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 22.06.2020 r. i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z 23.09.2020 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 r.
5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 r.
6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2020 r.
7. Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2021.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za rok 2018-2020.
9. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Absolwentów PWr.
10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji zgodnie z art. 23 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.
11. Wybory:

– Komisji Skrutacyjnej
– Przewodniczącego Zarządu
– Członków Zarządu
– Członków Komisji Rewizyjnej
– Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego

12. Wnioski dla pracy Zarządu w następnej kadencji.
13. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zebrania.

 

UWAGA

Zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu w formie wideokonferencji, z powodów technicznych, należy przesłać na adres alumni@pwr.edu.pl do dnia 17 czerwca do godziny 10:00.