fbpx

Zapraszamy studentów Politechniki Wrocławskiej posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do aplikowania o stypendium utworzone dzięki hojności darczyńców, którzy przy okazji balu charytatywnego PWr oraz akcji Nocnego Listowania wsparli fundusz stypendialny Stowarzyszenia.

Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo po semestrze zimowym danego roku akademickiego. Stypendystami mogą zostać studenci dowolnego roku i typu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), a podstawowym kryterium przyznania stypendium są uzyskane wyniki w nauce. Dodatkowo, od tego roku, kapituła będzie brała również pod uwagę aktywność studencka lub organizacyjno-społeczna. Osoby, które poza wysokimi wynikami w nauce są zaangażowane społecznie, mogą liczyć na podwyższenie progu stypendialnego.

Wnioski można składać do 30.04.2021 poprzez adres e-mailowy. Szczegóły w regulaminie.

Do pobrania:
regulamin stypendium
wniosek w formacje docx
wniosek w formacie pdf

 

Wręczenie stypendiów w 2019 roku