fbpx

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 5 stycznia 2021 roku zmarł

Śp. Zbigniew Bać

emerytowany profesor

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

 

Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, promotor prac dyplomowych i doktorskich.

Prof. Zbigniew Bać należał do nielicznych w kraju specjalistów i badaczy w dziedzinie kształtowania architektury mieszkaniowej i habitatu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Był autorem 45 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach naukowych. Był czynnym architektem, wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą. W jego dorobku znajduje się 180 opracowań projektowych, w tym 40 projektów konkursowych.

Od 1956 roku był pracownikiem Wydziału Architektury. W latach 1975-1980 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki. Był również wykładowcą na Wydziale Architektury w Mosulu w Iraku (1980-1983), Dziekanem Wydziału Architektury WSGN w Warszawie (1998-2000),  Kierownikiem Instytutu Architektury i Urbanistyki (2013-2016) oraz Kierownikiem Zakładu Projektowania i Teorii Architektury (od 2016) Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Od 1992 roku, aż do przejścia na emeryturę, był Kierownikiem Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz twórcą i organizatorem Szkoły Naukowej Habitat, działającej przy Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej (1985-2021).

Był laureatem wielu  konkursów architektonicznych, otrzymał I nagrodę za projekt Opery i Teatru Narodowego w Nowym Sadzie w dawnej Jugosławii oraz wyróżnienie za projekt „Prefabrykowanego domu mieszkalnego przyszłości” MISAWA HOMES w Tokio. Jego osobistym wkładem w rozwój architektury mieszkaniowej był własny, zaprojektowany i zbudowany przez Niego dom, w którym mieszkał. Dom atrialny – unikatowy typ domu w polskich warunkach.

Wypromował 220 prac dyplomowych (w tym 15 na Uniwersytecie w Mosulu), był promotorem 19 opracowań doktorskich, recenzentem 17 dysertacji doktorskich, autorem 12 recenzji habilitacyjnych, 15 recenzji o nadanie tytułu profesora, 22 recenzji wydawniczych.

Był uczestnikiem wielu studialnych staży zagranicznych i konferencji: w Japonii MISAWA HOMES (1986), Niemczech – studium szkół (1990), Anglii (2001), Kanadzie, USA, Iraku, Syrii, Jordanii, Turcji, Grecji, Czechosłowacji, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Austrii, Belgii, byłej Jugosławii, Francji, Hiszpanii i Rosji.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną Profesor Zbigniew Bać poświęcał się działalności organizacyjnej na swoim Wydziale, w komisjach i komitetach naukowych oraz w organizacjach zawodowych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (2005 – 2016). Był członkiem Serbskiej Akademii Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów.

Był organizatorem Międzynarodowych Warsztatów i Konferencji Naukowych z cyklu Habitat (1985 – 2018), Letnich Szkół Architektury a także opiekunem Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego (2007 – 2018)

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Ma Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).

W 2014 r. za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury został odznaczony Krzyżem Oficerskim  Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Profesor był zasłużoną postacią nie tylko dla Uczelni, ale także Wrocławia, Dolnego Śląska oraz życia naukowego i architektonicznego w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu przy ul. Bujwida. Kondukt wyruszy sprzed bramy głównej