W dniu 17 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze zebranie Komisji ds. Stypendium

im. Renaty i Jarosława Szynkarczuk na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Komisja, działając na podstawie Regulaminu Programu Stypendialnego spotkała się zdalnie w dniu 17.11. 2020 roku

w składzie :

dr hab. inż. Joanna Cabaj, prof. uczelni – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż Katarzyna Matczyszyn, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji Programowej

kierunku Inżyniera Materiałowa / Chemia i Inżynieria Materiałowa

prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł

prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

Po przeanalizowaniu osiągnięć w czasie studiów (II stopnia, magisterskich),

Komisja wyłoniła Laureatkę Stypendium – Weronikę Bodylską, studentkę

kierunku Chemia i Inżyniera Materiałów (II rok, specjalność – Inżyniera i Technologia Polimerów).

Serdecznie gratulujemy Laureatce i składamy podziękowania Darczyńcom za inicjatywę Programu Stypendialnego,

równocześnie zapewniamy, że ten Dar Państwa Życzliwości trafi w godne ręce.