fbpx

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 22 czerwca 2020 r.  o godz. 16:00 Walne Zebranie Sprawozdawcze na które zaprasza Absolwentów Politechniki Wrocławskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Mając na uwadze ograniczenia związane z organizowaniem zgromadzeń Zebranie Walne odbędzie się w formie WIDEOKONFERENCJI na platformie ZOOM z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
2.     Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 10.06.2019 r..
3.     Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
4.     Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 r.
5.     Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 r.
6.     Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności w 2019 r.
7.     Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2020.
8.     Dyskusja nad projektem zmian w statucie Stowarzyszenia.
9.     Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

UWAGA

Zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu w formie wideokonferencji, z powodów technicznych, należy przesłać na adres alumni@pwr.edu.pl do dnia 22 czerwca do godziny 10:00.