Zapraszamy studentów z kół naukowych i organizacji studenckich Politechniki Wrocławskiej do aplikowania o wsparcie finansowe na projekty naukowe i społeczne. Stowarzyszenie planuje wesprzeć nowe projekty i pomysły studentów na aktywność przy uczelni. Jest to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, które realizując swoje cele statutowe planuje weprzeć kreatywnych i pomysłowych studentów.