Piękny Wrocław

piekny-wroclaw-2013

Dwudziesty piąty raz Pięknego Wrocławia
Organizatorem konkursu jest  Towarzystwo Miłośników Wrocławia i prezydent Wrocławia.

Konkurs ma promować  architekturę Wrocławia i raz w roku nagradza szczególnie wartościowe dokonań twórczych w dziedzinie architektury. Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
  • budynek lub obiekt użyteczności publicznej
  • budynek mieszkalny, wielorodzinny
  • budynek mieszkalny, jednorodzinny
  • budynek produkcyjny, przemysłowy
  •  obiekt inżynierski

Nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego.
W konkursie przyznawane są nagrody o charakterze honorowym:
  • nagroda główna – GRAND PRIX
  • nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Święta Wrocławia – 24 czerwca 2014
Każdy może zgłosić obiekt, wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją osobiście (w godzinach od 9 do 16) lub pocztą do Towarzystwa Miłośników Wrocławia (ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław). Istnieje też możliwość przesłania karty na adres wab@um.wroc.pl, wpisując w temacie: Piękny Wrocław.
Regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne są na http://bip.um.wroc.pl oraz w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ (pok. 10 i 11).