Wszystkie wpisy, których autorem jest Katarzyna Cygal

Spotkanie z ciekawym absolwentem: prof. Lech Pawłowski

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z ciekawymi absolwentami Politechniki Wrocławskiej. W czwartek 12 kwietnia gościem będzie prof. Lech Pawłowski, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie: kariera zawodowa w przemyśle czy na uczelni? Zapraszamy do sali rektorskiej w bud. H-14. Początek o godz. 15.30.

Prof. Lech Pawłowski to absolwent Wydziału Elektroniki PWr. Studia ukończył w 1974 r. z wyróżnieniem. Doktoryzował się w 1978 r. w dziedzinie technik natryskiwania plazmowego, która stała się jego życiową specjalizacją naukową. Dalszą karierę kontynuował już za granicą: na Uniwersytecie w Limoges, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego, Uniwersytecie w Stuttgarcie, Monash University, Université d'Artois oraz National Graduate School of Engineering Chemistry of Lille (ENSCL). W 2010 r. ponownie trafił na Uniwersytet w Limoges, gdzie pracuje do dziś. Obok działalności naukowej profesor Pawłowski z sukcesami sprawuje funkcje menadżerskie i doradcze w europejskich firmach zajmujących się natryskiwaniem plazmowym. 

Na spotkanie zapraszamy do bud. H-14 o godz. 15.30. Wstęp wolny. Swój udział należy jednak zgłosić wcześniej wypełniając formularz.

Podczas wizyty na naszej uczelni prof. Lech Pawłowski zostanie także uhonorowany odznaczeniem wyróżnionego absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Otrzyma ja za wieloletnią i owocną współpracę z wydziałami: Mechanicznym oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Dzięki niej doktoranci naszej uczelni mogą korzystać z zaplecza badawczego francuskich uczelni.  
Spotkanie poprowadzi: Wojciech Przedlacki" 

pawlowski_absolwent.jpg

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 11 MAJA 2017 R.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 11 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz. 13:00 w sali 136 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 11.05.2016 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2016 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2016 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2016 r.
  7. Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2017.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zebrania.uchwała

Modern Drug Discovery – cykl wykładów dr Romana Sakowicza

W ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego odbędzie się cykl wykładów  dr Romana Sakowicza (Gilead Sciences, Inc.; Foster City, USA) 
 pt. “Modern Drug Discovery”. Wykłady odbędą się w dniach 3-7 kwietnia 2017: 

Poniedziałek 03.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Wtorek 04.04.2017- godzina10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Środa 05.04.2017- godzina 10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Czwartek 06.04.2017- godzina10:15-11:30 w budynku H 14 Politechniki Wrocławskiej w Sali Dziekańskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40)

Piątek 07.04.2017- godzina13:15-14:30 w budynku F 4 Politechniki Wrocławskiej w sali B1 (ul.Gdańska 7/9)


Opis wykładu:

1) Modern drug discovery techniques 
a. Lead discovery 
b. Lead Optimization 
c. Research to Clinic transition 
d. Drug approval process 

2) Antiviral drugs 
a. Challenges of AV drug discovery 
b. HIV 
c. HCV 
d. HBV 
e. Other viral diseases 

3) Kinase inhibitors 
a. Common themes 
b. Oncology 
c. Inflammation 
d. Other diseases 

4) Antibodies and Biologics 
a. Antibodies as drugs 
b. Antibody discovery process 
c. Bites, DARTs, ADCs –noncanonical Ab platforms 
d. Other biologics 

5) Immune oncology 
a. Shifting paradigm of cancer treatment 
b. Current drugs 
c. New targets 


Skrócony życiorys naukowy Wykładowcy:

Roman Sakowicz – 1979-1988 XIV LO we Wrocławiu,absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr na kierunku BIOTECHNOLOGIA 1988; praca dyplomowa w Zakładzie Biochemii, (promotor Piotr Dobryszycki); doktorat – -1990-1994 Dept. Of Molecular and Medical Genetics, Univ. Of Toronto (Kanada); post-doc –1994 – 1998 – Univ. Calif. San Diego, Dept. Of Cell and Molec. Medicine. Praca naukowa w firmie farmaceutycznej Cytokinetics (USA) 1998-2006 nad lekami wpływającymi na białkowe motory molekularne (kinezyny, miozyny) związane z zaburzeniami cyklu komórkowego i skurczu mięśnia sercowego; stanowiska: Inc. Scientist, Group Leader(Biochemistry), Director of Biochemistry Po przejściu do firmy biotechnologicznej przeszedł wszystkie szczeble kariery do obecnie zajmowanego wysokiego stanowiska kierowniczego. Praca w koncernie farmaceutycznym GILEAD; 2006 – do dziś (Foster City USA– aktualnie na stanowisku Senior Director, Biology). Publikacje w Nature, Science, Cell, PNAS i in. -78 publikacji cytowanych 1995 razy (bez autocytowań) ; indeks Hirscha = 22 (Webof Sci); ok. 40 patentów. Współudział w tworzeniu i wdrażaniu co najmniej 25 leków antynowotworowych, antywirusowych w tym 7 na rynku a reszta w badaniach klinicznych m.in. pierwszego i dotychczas jedynego skutecznego leku na żółtaczkę typu C.
Po wyjeździe z Polski, na przełomie lat 80-tych i 90-tych, pracował naukowo w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych nad białkami motorycznymi co zaowocowało publikacjami m.in. w grupie prof. Larry Goldsteina w Univ. Calif. San Diego, Dept. Of Cell and Molec. Medicine. Współpracował też z laboratorium późniejszego laureata Nagrody Nobla W. E. Moernera (mikroskopia fluorescencyjna pojedynczych cząsteczek) co zakończyło się wspólną publikacją. W.E. Moerner, E. J. Peterman, H. Sosa, S. Brasselet, R. M. Dickson, S. Kummer, R.Sakowicz, and L. S. B. Goldstein, "Single-Molecule Studies of FluorescentProteins and Enzymes," Biophys. J. 76, A20-A20 (1999).

 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr
Koordynator Wydziałowy KNOW
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska