IDEALNY PRACODAWCA wybrany!

Studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej wybrali idealnego pracodawcę!! Zapraszamy 3 czerwca 2014 o godz. 13.00 do Auli Politechniki Wrocławskiej na Galę Pracodawców w trakcie której ogłosimy w jakiej firmie i dlaczego studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej chcieliby pracować. Wyniki badania pozwoliły nam m.in. dowiedzieć się jakie wartości w pracy studenci cenią sobie najbardziej, co decyduje, że studenci nie wysyłają aplikacji na określone oferty pracy.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele: Google, 3M, KGHM Polska Miedź, NOKIA (NSN) i przedstawią z perspektywy pracodawcy co studenci mogą zrobić aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jakie są oczekiwania pracodawców odnośnie ich kompetencji zawodowych i jak pracodawcy mogą pomóc studentom w starcie zawodowym.

Uhonorujemy wybranych pracodawców oraz rozstrzygniemy KONKURS dla studentów i absolwentów biorących udział w badani ankietowym – zgodnie z regulaminem wylosujemy NAGRODY – trzy karty upominkowe po 300 zł każda, wśród studentów, którzy brali udział w badaniu.

Więcej informacji: Biuro Karier PWr

Walne Zabranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów PWr

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, które odbędzie się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 15:15 w sali 504 budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 09.04.2013 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2013 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności w 2013 r.
  7. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2014.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Uchwał Zarządu