Doktorzy Honoris Causa

 

Profesor

Uczelnia przyznająca tytuł

22.11.1956

Stanisław

Kulczyński

Politechnika Wrocławska

3.03.1961

Stanisław

Kulczyński

Akademia Medyczna we Wrocławiu

10.06.1961

Dionizy

Smoleński

Politechnika Wrocławska

10.10.1963

Stanisław

Kulczyński

Uniwersytet Wrocławski

22.11.1965

Władysław

Ślebodziński

Politechnika Wrocławska

7.04.1967

Władysław

Ślebodziński

Politechnika Poznańska

4.10.1969

Władysław

Chowaniec

TU Drezno, NRD

14.04.1970

Włodzimierz

Trzebiatowski

Uniwersytet Wrocławski

14.11.1970

Błażej

Roga

Politechnika Wrocławska

14.11.1970

Władysław

Ślebodziński

Uniwersytet Wrocławski

16.12.1974

Zygmunt

Szparkowski

Politechnika Wrocławska

1.10.1976

Dionizy

Smoleński

Politechnika Warszawska

10.04.1976

Włodzimierz

Trzebiatowski

Politechnika Wrocławska

1.10.1977

Włodzimierz

Trzebiatowski

Uniwersytet Śląski

1977

Włodzimierz

Trzebiatowski

Uniwersytet Warszawski

18.03.1978

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska

Politechnika Wrocławska

12.10.1978

Zygmunt

Szparkowski

TU Drezno, NRD

12.12.1978

Zdzisław

Ziołkowski

Leningradzki Oddział Akademii Nauk Instytutu Technologii, ZSRR

26.06.1979

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska

Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, ZSRR

30.06.1979

Jerzy Ignacy

SkowrońskI

Politechnika Wrocławska

18.01.1980

Jan

Sajkiewicz

Akademia Górnicza we Freibergu, NRD

04.1980

Tadeusz

Porębski

Politechnika Kijowska, ZSRR

17.12.1980

Bogusława

Jeżowska-Trzebiatowska

Uniwersytet Wrocławski

22.05.1981

Andrzej

Jellonek

Politechnika Wrocławska

1981

Włodzimierz

Trzebiatowski

Uniwersytet Poznański

24.05.1985

Igor

Kisiel

Politechnika Gdańska

24.05.1985

Jan

Kmita

Politechnika Poznańska

14.11.1985

Igor

Kisiel

Politechnika Wrocławska

23.06.1988

Józef W.

Rohleder

Uniwersytet w Rennes, Francja

28.05.1993

Andrzej

Wiszniewski

Uniwersytet Stanowy Connecticut, New Britain, USA

25.02.1994

Jan

Trojak

Politechnika Wrocławska

13.05.1998

Marian

Cegielski

Azowski Uniwersytet w Mariupolu, Ukraina

14.10.1999

Andrzej

Wiszniewski

Politechnika Lwowska, Ukraina

28.06.2000

Jan

Kmita

Politechnika Krakowska

4.10.2000

Jan

Kmita

Politechnika Wrocławska

15.11.2000

Henryk

Hawrylak 

Politechnika Wrocławska

02.04.2001

Zdzisław

Bubnicki

Politechnika Szczecińska

3.10.2001

Zdzisław

Bubnicki

Wojskowa Akademia Techniczna

05.10.2001

Andrzej

Wiszniewski 

Politechnika Wrocławska

01.11.2001

Jerzy

Gronostajski

Uniwersytet w Bacau, Rumunia

06.11.2001

Andrzej

Mulak 

Politechnika Lwowska, Ukraina

15.05.2002

Jan

Kmita 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

19.06.2002

Jan

Koch

Politechnika Szczecińska

2.10.2003

Daniel J.

Bem

Wojskowa Akademia Techniczna

17.12.2003

Zdzisław

Bubnicki

Politechnika Poznańska

16.03.2005

Edward

Kempa

Politechnika Częstochowska

6.05.2005

Henryk

Hawrylak

Politechnika Koszalińska

16.06.2005

Henryk

Hawrylak

Politechnika Lubelska

03.07.2006

Janusz

Szafran

Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu

16.12.2006

Tadeusz

Luty

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

03.10.2007

Henryk

Górecki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

17.12.2007

Tadeusz

Luty

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

09.04.2008

Daniel

Bem

Politechnika Wrocławska

5.06.2008

Tadeusz

Luty

Politechnika Koszalińska

09.04.2010

Zdzisław

Samsonowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

25.11.2010

Henryk

Górecki

Politechnika Krakowska

22.02.2011

Tadeusz

Więckowski

Politechnika Lwowska

05.09.2011

Tadeusz

Więckowski

Obuda University w Budapeszcie, Węgry

08.03.2012

Romuald

Będziński

Akademia Medyczna we Wrocławiu

13.05.2014

Janusz

Mroczka

Politechnika Lubelska

30.05.2014

Tadeusz

Więckowski

Moskiewski Instytut Energetyczny

01.10.2014

Waldemar

Rebizant

Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu

25.10.2014

Monika

Hardygóra

Uniwersytet w Petroszani