Publikacje

http://absolwent.pwr.edu.pl/?page_id=520

Wydawnictwa pamiątkowe Stowarzyszenia

Kazimierz Banyś
Pierwsi Absolwenci Politechniki Wrocławskiej
Biografie
Wrocław 2013
Wojciech Zawadzki
AZS Politechnika Wrocław. Kronika klubu 1973-1991
Książka powstała pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2012
Zdzisław Samsonowicz
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu
Memoirs of the Academic Guard of the Wrocław University of Technology
(100-LECIE UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROCŁAWIU)
Wrocław 2010
Księga Pamiątkowa Zjazdu w 2010 Roku Absolwentów Pierwszego Rocznika Politechniki Wrocławskiej
Z Okazji 65-Lecia Politechniki Wrocławskiej i 100-Lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2010
Politechnika Wrocławska w mojej pamięci
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2010
Mieczysław Szustakowski
Od Zbaraża do Wrocławia na Czarnym Tatarskim Szlaku. Wspomnienia
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2010
Trzy akcenty uczczenia 60. rocznicy powstania
Politechniki Wrocławskiej, Zdzisław Samsonowicz
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2006
Księga pamiątkowa zjazdu pierwszych słuchaczy Politechniki Wrocławskiej z okazji 60-lecia uczelni
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2005
Księga jubileuszowa absolwentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego
i Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Wrocławskiej którzy rozpoczęli studia w 1953 r.
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2005
Losy Absolwentów Politechniki Wrocławskiej którzy rozpoczęli studia na Wydziale Elektrycznym
w roku 1949 – uzupełnienie
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2005
Przyczynek do historii mechanizacji rolnictwa
Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo PWr, Wrocław 2004
Absolwenci
Losy Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
którzy rozpoczęli studia na Wydziale Elektrycznym w roku 1949

Wrocław 2004
Księga Pamiątkowa absolwentów Wydziału
Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej,
którzy rozpoczęli studia w 1951 roku

Wydawnictwo PWr, Wrocław 2004
Historia Wydziału Hutniczego Politechniki
Wrocławskiej

Wydawnictwo PWr, Wrocław 2004
Zdzisław Samsonowicz
Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki
we Wrocławiu

Wrocław 2002
Politechnika Wrocławska we wspomnieniach
pierwszych absolwentów. Spojrzenie na minione lata 1945-1995

Wrocław 1998
Politechnika Wrocławska we wspomnieniach
pierwszych absolwentów.
Moja droga do Politechniki Wrocławskiej

Wrocław 1991
Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów
Wydawnictwo PWr, Wrocław 1990
Wspomnienia z czterdziestolecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1985
Wydawnictwo PWr, Wrocław 1985
Księga Pamiątkowa Pierwszych Słuchaczy
Politechniki Wrocławskiej Roku Inauguracyjnego 1945

Wydawnictwo PWr, Wrocław 1985
Księga wydana z okazji Zjazdu Pierwszych Słuchaczy Roku Inauguracyjnego 1945 Politechniki Wrocławskiej, który odbył się 16 listopada 1985