Wydarzenia


Odznaka Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej dla prof. Andrzeja Rajcy

 
 

18 października 2010 r. Andrzej Rajca otrzymał z rąk Rektora profesora Tadeusza Więckowskiego Odznakę Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów oraz Kapituły Odznaki Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Andrzej Rajca ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w 1981 r. Wykonał pracę magisterską pod kierunkiem profesorów: Damiana Grobelnego i Stanisława Witka. W 1982 r. dołączył do grupy prof. Larena M. Colberta na Uniwersytecie Kentucky i rozpoczął pracę nad syntezą i spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W 1985 r. uzyskał doktorat, w 1988 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Kansas jako assistant professor. W 1992 r. przeniósł się na Uniwersytet Nebraska, gdzie w 1998 r. otrzymał tytuł profesora. Opublikował ok. 100 prac (2100 cytowań) w renomowanych czasopismach. Andrzej Rajca jest wybitnym chemikiem o uznanej pozycji na forum międzynarodowym. Jego badania dotyczą poszukiwania nowych organicznych materiałów i biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem chiralnych związków oraz magnetycznych biomateriałów wykorzystywanych w medycynie jako kontrasty do badań tomograficznych (Magnetic Resonance Imaging, MRI). Utrzymuje naukowe kontakty z naukowcami z macierzystego Wydziału. Odwiedza grupy badawcze, często wygłasza wykłady, udziela konsultacji i porad z zakresu najnowszych trendów w chemii. W jego grupie badawczej odbywają staże doktorzy i absolwenci Wydziału Chemicznego PWr.