Wydarzenia

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Jana Kmity

2 lutego 2012 r. w auli Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Jana Kmity. W uroczystościach udział wzięli władze Politechniki Wrocławskiej, władze dziekańskie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, przedstawiciele nauki, polityki, biznesu, współpracownicy, przyjaciele i rodzina Profesora. Jubilat został uhonorowany okolicznościowymi adresami, życzeniami i upominkami. Były uściski i mnóstwo serdecznych słów. Laudację wygłosił prof. Jan Biliszczuk.
Laudacja ››
Biogram Jubilata ››

Profesor Jan Kmita jest wielkiej klasy uczonym, wybitnym inżynierem-mostowcem. Od wielu lat jest związany ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w którym od 1992 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu, a od 2005 r. jest Honorowym Przewodniczącym.

Profesor jest wciąż młody duchem i niezwykle aktywny, nie tylko na polu naukowym, ale też działalności stowarzyszeniowej. To wielkie szczęści mieć w naszym gronie tak niezwykłą osobę, która jest jednym z filarów Stowarzyszenia o ogromnych zasługach.

Galeria zdjęć