Wydarzenia

Seminarium
Wrocławskie Środowisko Akademickie – Twórcy i Ich Uczniowie

W związku z życzeniem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola by uczcić wrocławskie środowisko akademickie, w czasie święta nauki, 14 listopada 2003 r., odbyło się Seminarium zatytułowane Wrocławskie Środowisko Akademickie – Twórcy i Ich Uczniowie.

Powołano Komitet Programowy, któremu współprzewodniczą Profesorowie: Jan Kmita, reprezentujący Politechnikę Wrocławską i Ludwik Turko, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski. W skład Komitetu również weszli w randze zastępców: prof. Zdzisław Samsonowicz (PWr) i prof. Adam Chmielewski (red., UWr), dr hab. Ryszard Czoch, dr Bogusław Dembiński (red.) i dr Aleksandra Lewanowicz, reprezentujący Politechnikę Wrocławską oraz prof. Zbigniew Makarewicz z Akademii Sztuk Pięknych w roli Komisarza Wystawy towarzyszącej Seminarium i prof. Ryszard Badura reprezentujący Akademię Rolniczą.

Organizacja Seminarium była w gestii Politechniki Wrocławskiej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełni prof. Cezary Madryas, zaś zastępcą jest prof. Wojciech Glabisz.

W Seminarium i towarzyszącej mu Wystawie uwzględniono dorobek uczelni Wrocławia i Opola oraz innych instytucji naukowych Wrocławia: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej, Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Zakładu Antropologii PAN i Oddziału PAN we Wrocławiu.

Powołany Komitet Programowy – poszerzony o osoby prof. Wojciecha Wrzesińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Wandę Wojtkiewicz-Rok z Akademii Medycznej, prof. Jędrzeja Chumińskiego z Akademii Ekonomicznej – i Komitet Organizacyjny pracują nadal przygotowując stosowne wydawnictwo, które ukaże się w 2005 roku w 60. rocznicę powstania wrocławskiego środowiska akademickiego