Wydarzenia


Nagroda za integrację środowiska

 Uroczystość wręczenia nagrody za integrację Środowiska Naukowego Wrocławia i Opola. Za opracowanie i wydanie dzieła:

 

Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005.

Uroczystość w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
w dniu 15 listopada 2008r.

W wystąpieniach podkreślano szczególne zasługi reprezentantów stowarzyszeń absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej oraz fakt, że wszelkie organizacyjne i redakcyjne prace wydanego dzieła odbywały się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.


Więcej informacji: Pryzmat nr 225 str. 13
Laureaci: W pierwszym rzędzie od prawej: Małgorzata Orzeł (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), prof. Ryszard Badura (Uniwersytet Przyrodniczy, członek Komitetu Programowego), prof. Zbigniew Makarewicz (Akademia Sztuk Pięknych, członek Komitetu Programowego). W drugim rzędzie od prawej: prof. Wojciech Glabisz (Politechnika Wrocławska, członek Zespołu Redakcyjnego), prof. Zdzisław Samsonowicz (Politechnika Wrocławska, członek Zespołu Redakcyjnego), prof. Aleksandra Pijarowska (Akademia Muzyczna), prof. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski, członek Zespołu Redakcyjnego), prof. Jan Kmita( Politechnika Wrocławska, członek Zespołu Redakcyjnego o szczególnych zasługach w opracowaniu dzieła), prof. Cezary Madryas (Politechnika Wrocławska, członek Zespołu Redakcyjnego), prof. Tadeusz Bober (Akademia Wychowania Fizycznego). W trzecim rzędzie od prawej: dr Paweł Tomaszewski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych), dr inż. Bogusław Dembiński (Politechnika Wrocławska, członek Komitetu Programowego), dr hab. Ryszard Czoch (Politechnika Wrocławska, członek Komitetu Programowego), dr hab. Aleksandra Lewanowicz (Politechnika Wrocławska, członek Zespołu Redakcyjnego).

Laudator: prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski (Politechnika Wrocławska, obok dr hab. Aleksandry Lewanowicz).

Członkowie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola: W pierwszym rzędzie od prawej: prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Marek Bojarski (Uniwersytet Wrocławski), Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek (Papieski Wydział Teologiczny), gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych). W drugim rzędzie od prawej: prof. dr hab. Ryszard Andrzejak (Akademia Medyczna), prof. Jacek Szewczyk (Akademia Sztuk Pięknych), prof. dr hab. Krystian Kiełb (Akademia Muzyczna). W trzecim rzędzie od prawej: prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Przyrodniczy), prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego), prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie).