Wydarzenia


Doktorat honoris causa AGH dla profesora Zdzisława Samsonowicza

 
9 kwietnia 2010 roku prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Samsonowicz otrzymał w Krakowie tytuł doktora honoris causa tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej. Senat AGH decyzję o wyróżnieniu profesora Zdzisława Samsonowicza podjął 27 grudnia 2009 roku.

Profesor Zdzisław Samsonowicz należy do wiodących postaci polskiej nauki, jest naukowcem o niekwestionowanym autorytecie. Na najwyższy szacunek i uznanie zasługuje również Jego postawa społeczna i moralna. Od wielu lat jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Jest Przewodniczącym Kapituły Odznaki Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej działającej przy Stowarzyszeniu Absolwentów.

Przyjęcie godności doktora honoris causa to wielkie wyróżnienie nie tylko dla profesora Zdzisława Samsonowicza, ale także dla naszego Stowarzyszenia, które może szczycić się współpracą z tak znakomitym uczonym.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze !

Zdjęcia dostępne w galerii zdjęć oraz pod adresem foto.agh.edu.pl.