Księga Pamiątkowa absolwentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, którzy rozpoczęli studia w 1951 roku

Wydawnictwa pamiątkowe Stowarzyszenia

 

 

 

Księga Pamiątkowa absolwentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, którzy rozpoczęli studia w 1951 roku

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2004 

 

Na ostatnim trzecim zjeździe Absolwentów Wydziałów Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, którzy rozpoczęli studia w 1951 roku zorganizowanym w naszej Alma Mater we wrześniu 2002 r. podjęto decyzję o wydaniu Księgi Pamiątkowej. Księga ukazała się w lipcu 2004 r i została wysłana wszystkim tym Absolwentom, którzy zadeklarowali chęć jej nabycia. O zamiarze wydania księgi poinformowano wszystkich tych Absolwentów których adresy znajdują się w księdze adresowej opracowanej na drugim zjeździe Absolwentów, zorganizowanym w 1986 r. Na ogólną liczbę około 150 wysłanych informacji o zamiarze wydania księgi, chęć jej nabycia zadeklarowało 55 Absolwentów, przysyłając jednocześnie aktualne zdjęcie i krótki biogram swojej pracy zawodowej. Księga Pamiątkowa w wydaniu albumowym liczy 211 stron z licznymi fotografiami (około 450) naszych Nauczycieli, Koleżanek i Kolegów. Jest trwałą pamiątką, która ocala od zapomnienia okres naszych studiów i pracy zawodowej.

Komitet Redakcyjny nie mógł dotrzeć do wszystkich Absolwentów naszego rocznika (1951) z ta informacją z powodu braku aktualnych adresów, tą drogą informujemy ewentualnych zainteresowanych o możliwości nabycia Księgi Pamiątkowej – Rocznik 1951, przesyłając na adres:
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej – PKO BP IV/O Wrocław nr konta 78 10205242 0000 2902 0114 6323 z dopiskiem: Księga 1951 – kwotę 70,- zł. 

Informujemy również, że planowany jest czwarty zjazd rocznika 1951 w 2005 roku. Na ogólną liczbę 286 Absolwentów naszego rocznika, losy i adresy 99 Absolwentów są nam nieznane. Dlatego prosimy wszystkich którzy mają jakiekolwiek informacje o losach tych absolwentów, których nazwiska podajemy poniżej, o przysłanie tych informacji na adres:
Stowarzyszenia Absolwentów, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław. 

Atanasow Iwan, Augul Zbigniew, Barcikowski Tadeusz, Bączkowski Wiesław, Brachmański Eugeniusz, Brucha Witold, Bułat Edward, Bryczak Jan, Chojnowski Jerzy, Cieśla Sławomir, Cieślak Artur, Czajka Anna, Czarnecki Kazimierz, Czechowska Barbara, Czerwonka Jan, Dawid Adam, Dybowski Sylwester, Dojka Zbigniew, Domin Stanisław, Doppa Edward, Falanczyk Ignacy, Frydrych Stanisław, Gajdulewicz Tadeusz, Galimski Tadeusz, Gil Jan, Głuszkowski Tadeusz, Gadowicz Tadeusz, Gwóźdź Zenon, Harwanko Józef, Hoffmeister Helmut, Imielski Stefan, Imiołczyk Andrzej, Janus Arkadiusz, Januszewski Józef, Jaracz Stanisław, Jarocki Stanisław, Kabza Witold, Kacprzak Janusz, Kokotowicz Bolesław, Koneczny Janusz, Korol Jacek, Krokoszyński Józef, Krzaczek Edward, Krzemiński Henryk, Kuchta Zygmunt, Kulicki Wiesław, Kuliński Alfred, Mach Adam, Małaszewicz Włodzimierz, Marczewski Roman, Marecki Henryk, Mankiewicz Tadeusz,Martusiński Julian, Marszałek Jan, Michalski Jan, Michalski Marian, Mokrzycki Karol, Nosek Zbigniew, Nunberg Janusz, Okrzesik Zbigniew, Olszowski Antoni, Ottlik Joachim, Paradyn Janusz, Patyra Jan, Podbielski Jan, Polak Wawrzyniec, Próchenko Lucjan, Pstrokoński Jerzy, Pytlik Bronisław, Pyzikowski Włodzimierz, Rduch Marian, Rózak Józef, Rudziński Edward, Rutkowski Lech, Rutkowski Stefan, Rzanny Jerzy, Sagasz Jan, Sekulski Edward, Sienkiewicz Henryk, Sielicki Konstanty, Skórski Jan, Stefopulos Christos, Stępniak Stanisław, Szczużewski Ryszard, Szulc Bogusław, Szymański Lesław, Ślimak Bolesław, Świderski Anatol, Tański Andrzej, Waniek Edward, Werenik Władysław, Wasiak Janusz, Wasilewski Mieczysław, Wieczorek Władysław, Wilek Stanisław, Witkowski Jerzy, Wojtyszyn Mieczysław, Wojtowicz Eugeniusz, Zachar Zbigniew, Zaleśny Stanisław, Ziołkowski Zbigniew.