Wspomnienie straży

Wydawnictwa pamiątkowe Stowarzyszenia

 

 

Zdzisław Samsonowicz

Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2002 

Wydanie II poprawione i uzupełnione,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006

 

Pionierski okres powstawania wyższych uczelni w leżącym w powojennych gruzach Wrocławiu rozpoczyna się 10 maja 1945 r., kiedy to członkowie Grupy Kulturalno-Naukowej przystąpili do zabezpieczania, porządkowania, a wreszcie doprowadzania do stanu używalności naukowo-dydaktyczne obiekty uczelni. Na tym tle książka opisuje działalność niewielkiej grupy członków straży Akademickiej Uniwersytetu, z której wyłoniła się straż Akademicka Politechniki. Treść książki obejmuje rok 1945 i nie jest suchym sprawozdaniem, lecz opowiadaniem o ludziach i zdarzeniach, zabarwionym – niekiedy zabawnymi – anegdotami. Krótkie opisy okoliczności powstawania i organizowania Akademickiego Związku Sportowego, Bratniej Pomocy Akademickiej oraz okoliczności organizowania nauki i dydaktyki na Politechnice Wrocławskiej rzucają światło na warunki życia i pracy w tamtych czasach. Archiwalia zamieszczone w formie załączników dokumentują treść wspomnień. Biogramy niektórych członków Straży Akademickiej ilustrują ich drogę życiową.
Autorem wspomnień jest Zdzisław Samsonowicz, który od 15 lipca 1945 roku był jednym z członków Straży Akademickiej Politechniki i na tej uczelni przeszedł długą drogę od młodszego asystenta przez adiunkta i docenta do profesora zwyczajnego. Mimo przejścia na emeryturę w 1993 r. do dziś jest związany z uczelnią i Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, które jest inicjatorem tej książki.

Spis Treści
 

Wprowadzenie

Z Krakowa do Wrocławia

Akademicka Straż Uniwersytecka

Straż Akademicka Politechniki

Organizowanie nauki i dydaktyki

Oficjalne rozwiązanie Straży

Po rozwiązaniu Straży Akademickiej

Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu i Politechniki

Akademicki Związek Sportowy

Koła Naukowe

Wspomnienia i anegdoty o naszych profesorach z tamtych lat

Egzaminy u profesora Idaszewskiego

Spotkania z profesorem Steinhausem

O profesorze Władysławie Ślebodzińskim

Eugeniusz Kuczyński

60 lat po rozwiązaniu Straży Akademickiej Politechniki

 

Załączniki:

 

1.  Pamiątkowy Akt Grupy Kulturalno-Naukowej.

2.  Wykaz podpisów złożonych na Pamiątkowym Akcie Grupy Kulturalno-Naukowej w dniu 10 maja 1946 r.

3.  Świadectwo członka Grupy Kulturalno-Naukowej.

4.  Pismo polecające wszczęcia działań celem odbioru od władz radzieckich obiektów Politechniki Wrocławskiej.

5.  Przykład dokumentu przekazania władzom polskim przez władze radzieckie obiektów uczelni wrocławskich.

6.  Tłumaczenie załącznika nr 5 na język polski.

7.  Wykaz członków Akademickiej Straży Uniwersyteckiej.

8.  Wykaz posterunków Akademickiej Straży Uniwersyteckiej.

9.  Instrukcja Służby Wartowniczej obowiązująca Straż Akademicką.

10. Instrukcja Straży Uniwersyteckiej, obowiązująca Straż Akademicką oraz Straż Ochrony Obiektów

11. Zaświadczenie, które otrzymywali członkowie Straży Akademickiej w 1945 r.

12. Przykład legitymacji służbowej wydawanej członkom Straży Akademickiej zezwalającej na posiadanie broni oraz roweru.

13. Legitymacja służbowa członka Posterunku Akademickiej Straży Uniwersyteckiej OPOROWO.

14. Pismo dotyczące wydania legitymacji służbowych członkom Straży Akademickiej.

15. Wykaz karabinów użytkowanych przez Straż Akademicką Politechniki.

16. Tymczasowa legitymacja członka założyciela Akademickiego Związku Sportowego.

17. Legitymacja członkowska AZS z 1946 r.

18. Fragment mapy ilustrujący sąsiedztwo Politechniki oraz okolice nieistniejącej już ul. Ludwisarskiej.

19. Zarys budynków Politechniki Wrocławskiej z zaznaczonymi miejscami po wybuchu bomb lotniczych przy budynkach A-2, A-4 i A-5.

20. Odpis dekretu powołującego Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu.

21. Karta wpisu zastępująca indeks, używana w pierwszym roku działalności Uniwersytetu i Politechniki.

22. Legitymacja członka Bratniej Pomocy.

23. Takie tymczasowe akademickie dowody osobiste były wydawane w latach 1945 – 1947.

24. Pismo o konieczności zdania broni po rozwiązaniu Straży Akademickiej.

25. Protokół zdawczo-odbiorczy broni i amunicji.

26. Pismo Politechniki Wrocławskiej dotyczące przekazania broni i amunicji.

27. Wykaz broni pozostawionej Straży Nocnej.

28. Opis terenów strzeżonych przez posterunki Straży Nocnej Politechniki Wrocławskiej.

29. Zezwolenie Kuratorium Szkolnictwa Wrocławskiego na prowadzenie kursów samochodowych.

30. Karta rejestracyjna zezwalająca na prowadzenie Kursów Kierowców Samochodowych.

31. Biogramy.

32. Literatura.

Indeks nazwisk.