Historia

Biuletyn Wrocławski, Socjety Journal

W latach 1990-1994 podtrzymywanie kontaktów z absolwentami i stypendystami oraz stażystami naszej Uczelni przebywającymi głównie za oceanem, miało również nieformalny charakter, choć świetnie wpisywało się w artykuły statutu dotyczące celów Stowarzyszenia i sposobów ich realizacji. Począwszy od września 1990 roku informacje z Politechniki i o Politechnice rozeszły się w świat, w formie biuletynu, za pośrednictwem poczty elektronicznej w sieci komputerowej BITNET. Pomysłodawca i twórca Biuletynu Wrocławskiego, dr hab. inż. Marek Samoć z ówczesnego Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej, odpowiadał w ten sposób na prośbę osób pracujących głównie w USA, oczekujących na wieści z uczelni, miasta i kraju. Pierwszy numer Biuletynu Wrocławskiego, z datą 10 września 1990 r., informował o przyłączaniu naszej uczelni do sieci komputerowej, o dyskusjach toczących się na Politechnice nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, o tytułach i stopniach naukowych, zbliżających się wyborach i sposobach finansowania badań oraz o ciekawych zmianach w mieście. Numery (wydano ich w ciągu czterech lat blisko 130) wychodziły w odstępie tygodniowym. Począwszy od listopada 1990 roku, w tworzeniu Biuletynu uczestniczyli i inni pracownicy instytutu; poszerzył się zakres tematów, pojawiły się nowe punkty widzenia. W maju 1991 roku, po wyjeździe dr. Marka Samocia za granicę Biuletyn Wrocławski redagowali i rozsyłali dr Aleksandra Lewanowicz i dr Paweł Misiak. Począwszy od 7 maja 1991 roku Biuletyn otrzymał nadtytuł "SOCJETY JOURNAL, Gazetka Towarzyska". Kolportaż odbywał się za pośrednictwem listy dyskusyjnej Wroclaw@Plearn. Gazetka rozrosła się objętościowo, zyskała nowych czytelników, spoza Politechniki i spoza Wrocławia, a redakcja otrzymała imprimatur od ówczesnego rektora, prof. Andrzeja Wiszniewskiego. W szczytowym okresie miała blisko 150 prenumeratorów rozrzuconych po całym świecie: od Europy przez USA, aż po Australię i Wyspy Fidżi. Socjety Journal doczekał się także wzmianki w książce o Internecie napisanej przez Ala Gore'a.

Ostatni numer rozesłano w 2 grudnia 1994 roku.