Historia

Organizacja

Zgodnie z procedurami administracyjnymi, działalność Stowarzyszenia reguluje STATUT. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, funkcję kontrolną pełni Komisja Rewizyjna. W ramach Stowarzyszenia działa Sąd Koleżeński.

W 2005 roku, jubileuszowym dla uczelni, powołano Kapitułę Odznaki "Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej", której działalność jest określona Regulaminem.