Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów

Wydawnictwa pamiątkowe Stowarzyszenia

 

  Politechnika Wrocławska we wspomnieniach pierwszych absolwentów.
Wydawnictwo PWr, Wrocław 1990

 

"Ciężkie to były czasy, a przecież optymistyczne. Było przed nami całe dorosłe życie, które teraz powoli, ale uparcie zmierza do kresu, a co najmniej do kresu zawodowej aktywności. Dlatego też z wielkim wzruszeniem ale też i przekonaniem, że dzieje się coś ważnego, czytałem w fazie przedredakcyjnej te wspomnienia Kolegów, stanowiące próbę oddania klimatu tamtych czasów, dokumentujące i chroniące od zapomnienia pewne zdarzenia i ujawniające pewne rysy charakteru zbiorowości tego pierwszego rocznika naszej Alma Mater, któremu było dane odegrać wyjątkową rolę w najnowszej historii, przez świadectwo i uczestnictwo w niepowtarzalnych zdarzeniach, działaniach i przemianach, nie tylko naszego gospodarczego ale i społeczno-politycznego życia…"

"Przedsłowie", Jan Kmita

 

Spis Treści

Jan Kmita

 

Przedsłowie

Kazimierz Banyś

 

Moje studia w Politechnice Wrocławskiej

Krzysztof Bednarczyk

 

Moje wrocławskie wspomnienia

Marian Bogucki

 

Wspomnienia

Augustyn Borcz   Domy akademickie na Biskupinie
Stanisław Ciastoń i Władysław Ciastoń   Jak długo trzeba praktykować w chemii
Zygmunt Dmowski   Wspomnienia

Antoni Dziama

  Wrocławskie wspomnienia pionierskie
Andrzej Idzikowski   Wspomnienia
Stefan Józefowicz   Wspomnienia

Bolesław Hebrowski

  Politechnika Wrocławska i wspomnienia z nią związane

Marian Horawski

 

Wspomnienia związane z okresem studiów na Politechnice Wrocławskiej w pierwszych latach jej istnienia

Władysław Gołąb

  Wspomnienia

Tadeusz Izbicki

  Moje wspomnienia z tamtych lat

Jerzy Kozior

  Jak to już dawno było

Henryk Ostromęcki

  Początki lotniczego kierunku studiów na Politechnice Wrocławskiej

Tadeusz Pieniążek

  Wspomnienia

Zdzisław Ruziewicz

  Urywki wspomnień 1946-1948

Witold Skowronek

  Ze wspomnień byłego studenta architektury pierwszego rocznika

Jerzy Stańda

  Nihil obstat