Wspomnienia

Wydawnictwa pamiątkowe Stowarzyszenia

 

okładka   Wspomnienia z czterdziestolecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1985.
Wydawnictwo PWr, Wrocław 1985

"Wydawnictwo niniejsze jest realizacją zamysłu, który od dawna nurtował pokolenie tych pracowników Politechniki Wrocławskiej, którzy byli świadkami i uczestnikami zdarzeń związanych z powstawaniem, umacnianiem się i wielokierunkowym rozwojem naszej uczelni. W czterdziestą rocznicę istnienia Politechniki jest to wydawnictwo prawie ostatnią szansą uchronienia od zapomnienia okruchów, ale niewątpliwie ważnych okruchów historii naszej szkoły osadzonej w szerszych, niepowtarzalnych realiach pierwszych dziesiątków lat okresu powojennego.
Książka zawiera wspomnienia profesorów, opracowane i złożone na apel rektora w ramach obchodów czterdziestolecia Politechniki Wrocławskiej. Są one drukowane in extenso, tak jak je podali Autorzy i prezentują ich osobiste widzenie spraw i rzeczy dotyczących Politechniki, ale również niektórych spraw ogólniejszych…"

Ze "Słowa wstępnego" Jana Kmity, rektora

 

Spis Treści

Jan Kmita

 

Słowo wstępne

Stanisław Ropuszyński

 

Wspomnienia o Dionizym Smoleńskim

Jerzy Schroeder

 

Fragment wspomnień

Zdzisław Gregowicz

 

Politechnika Wrocławska – rok 1945. Reminiscencje i refleksje

Marek Zakrzewski   Fragment pamiętnika
Andrzej Jellonek   Politechnika Wrocławska – Mury i ludzie. Wspomnienia i refleksje
Igor Kisiel   Pierwsze lata we Wrocławiu

Zbigniew Godziński

  Pierwsza grupa studencka we Wrocławiu. Wspomnienia sprzed 40. lat
Miron Gaj   Wspomnienie napisane w związku z 40-leciem Politechniki Wrocławskiej
Zdzisław Teresiak   Moje wspomnienia

Zygmunt Szparkowski

  Wspomnienia

Marian Cegielski

  Wspomnienia z pierwszych lat istnienia Wydziału Elektrycznego

Marian Rutkowski

  Wspomnienia z działalności Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych

Kazimierz Biernatowski

  Minęło 40 lat Wydziału Budownictwa

Mieczysław Grobelny

  Wspomnienia

Jerzy Bromirski

  Mój "eksperyment"