Deklaracja członkowska

Przed wysłaniem proszę sprawdzić, czy zostały wypełnione wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

Rok ukończenia studiów *
Wydział *
Kierunek / specjalność *
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko panieńskie
Email *
Miejsce pracy *
Adres do korespondencji :
Ulica
Kod
Miejscowość
Województwo
Telefon

Zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej i deklaruję przestrzeganie jego postanowień. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Uwagi:

 1. dokonanie wpłaty składki członkowskiej jest warunkiem przyjęcia w poczet członków SAPWr;
  aktualnie jej wysokość wynosi 30 PLN (emeryci i renciści, studenci studiów II stopnia – 15 PLN),
 2. wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia:
  PKO BP Oddział IV Wrocław
  Nr 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323
  dla zagranicy
  PL 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323 BPKOPLPW

Odnośnik do uchwały