Odszedł dr inż. Włodzimierz Marek Barański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3.06.2018 r. w wieku 79 lat zmarł

Dr inż. Włodzimierz Marek BARAŃSKI

emerytowany adiunkt Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, związany z Uczelnią od roku 1962.

Ceniony wykładowca, ekspert, inicjator wielu projektów z dziedziny informatyki. Doskonały Promotor kontaktów międzynarodowych Uczelni

Wieloletni Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej 

Niezapomniany, szlachetny, prawy kolega, oddany przyjaciel, człowiek wielkiego serca i wszechstronnych zainteresowań.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 13 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

 

 

 

Spotkanie z ciekawym absolwentem: prof. Jan Puszyński

W czwartek, 24 maja, gościem cyklu spotkań z ciekawymi absolwentami będzie prof. Jan Puszyński, który przedstawi referat pt. „Stan obecny i strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w USA”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.30 w sali dziekańskiej w budynku H-14

fb_baner_ca_puszynski_1200x630px_v2.jpgProfesor Jan Puszyński jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością Inżynieria Chemiczna. Studia ukończył w 1973 r. z wyróżnieniem. Doktorat otrzymał w Instytucie Chemicznej Technologii w Pradze w 1980 r. w dziedzinie inżynierii reakcji chemicznych i katalizy. 

Nasz absolwent dalszą karierę kontynuował w Stanach Zjednoczonych, najpierw na Uniwersytecie w Buffalo, a później w Dakocie Południowej na uniwersytecie technicznym – South Dakota School of Mines and Technology. Tam otrzymał tytuł profesora jak również sprawował funkcje dziekana, prorektora do spraw nauki oraz tymczasowego rektora tej uczelni. 

Puszyński opublikował ponad 250 prac naukowych i otrzymał kilka patentów. Jest ekspertem w dziedzinie nanotechnologii i bardzo szybkich reakcji chemicznych w fazie skondensowanej. Nasz absolwent jest również założycielem firmy, która wykonuje badania wdrożeniowe w dziedzinie nowoczesnych materiałów i addytywnego ich procesowania.

Podczas wizyty na naszej uczelni prof. Jan Puszyński zostanie także uhonorowany odznaczeniem wyróżnionego absolwenta Politechniki Wrocławskiej.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, ale swój udział należy  zgłosić wcześniej wypełniając formularz na stronie.

Na spotkanie zapraszają Politechnika Wrocławska wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 16 MAJA 2018 R.

Na podstawie art. 19 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SAPWr w dniu 16 maja 2018  o godz.  13:15 w bud. C-7 sali 504 z następującym porządkiem obrad:

1.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 11.05.2017 r.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2017 r.

4.Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.

5.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2017 r.

6.Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2017 r.

7.Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2018.

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za rok 2015-2017.

9.Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji zgodne z art. 23 pkt. g Statutu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.

10.Wybory:

– Komisji Skrutacyjnej

– Przewodniczącego Zarządu

– Członków Zarządu

– Członków Komisji Rewizyjnej

– Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego

11.Wnioski dla pracy Zarządu w następnej kadencji.

12.Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zebrania.